กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

“อบรมสองศาสนา” ให้กับนักเรียนไทยมุสลิมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ร่วมเเสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิตยา ศรีทอง เนื่องด้วยเดินทางไปรับการบรรจุเเต่งตั้งตำเเหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสองแพรก 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

การปฏิบัติศาสกิจของนายอุสมาน หมานจิตต์ การละหมาดวันศุกร์ 

การประชุมคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดระนอง ข้าพเจ้าเป็นคณะทำงานในสำนักงานคณะกรรมการมัสยิดดะวะดุลมุสตาอัลลีมีน  

บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อเภอเมือง จังหวัดระนอง